Αφίξεις στο αεροδρόμιο Münster / Osnabrück (FMO)

Τρέχουσες ώρες άφιξης στο Münster / Osnabrück Airport.

Άφιξη - ώρες άφιξης στο αεροδρόμιο Münster / Osnabrück

Αεροδρόμιο Münster / Osnabrück

ΕπώνυμοΑεροδρόμιο Münster / Osnabrück
Κωδικός IATAFMO
Κωδικός ICAOEDDG
Τερματικά
χειριστήςMünster / Osnabrück Airport GmbH
ΧώραΓερμανία
δικτυακός τόποςwww.fmo.de
 
elΕλληνικά