Αφίξεις Φρανκφούρτη-Χαν (HHN)

Τρέχουσες ώρες άφιξης στο Διεθνές Αεροδρόμιο Φρανκφούρτης-Χαν.

Άφιξη - ώρες άφιξης στο αεροδρόμιο της Φρανκφούρτης Χαν

Διεθνές Αεροδρόμιο Φρανκφούρτης-Χαν

ΕπώνυμοΔιεθνές Αεροδρόμιο Φρανκφούρτης-Χαν
Κωδικός IATAΗΗΝ
Κωδικός ICAOEDFH
Τερματικά
χειριστήςΑεροδρόμιο Φρανκφούρτης-Χαν GmbH
ΧώραΓερμανία
δικτυακός τόποςwww.hahn-airport.de
 
elΕλληνικά